فیلم کوتاه و فیلمنامه (داستانی و مستند)شروع جشنواره : 1399/12/25
پایان جشنواره : 1400/1/15
تعداد مشاهده : 356
ماکزیمم تعداد فایل قابل ارسال : 2
هزینه : 1تومان

فیلم کوتاه و فیلمنامه (داستانی و مستند)


فیلم کوتاه با توجه به عنوان آن فیلمی‏است دارای طول زمانی کوتاه، و از این منظروجه افتراق آن با فیلمهای بلند و نیمه‏ بلندآشکار می‏شود. می‏توان طول زمانی آن رااز چند ثانیه تا سی دقیقه در نظر گرفت. هدف از این جشنواره ارزیابی آثار دانش آموزان در زمینه ها و تکنیک های مختلف فیلم کوتاه می باشد. ترکیب بندی،انتخاب کادر، انتخاب درست لوکیشن، میزانسن و دکوپاژ و استفاده از تکنیک های رایج در ساخت فیلم کوتاه از جمله موارد مهم در این بخش از جشنواره می باشد. در بخش فیلمنامه نیز انتخاب موضوع و شیوه ی صحیح روایت حائز اهمیت است.


برای ارسال آثار خود ، ابتدا وارد سایت شوید و سپس از منوی حساب کاربری وارد پنل کاربری شوید و جشنواره مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
image
image
image
image
image